Heeft u wat meer houvast nodig om prettig en zonder hulp van anderen in uw eigen woning te kunnen blijven wonen? Dan kunt u goed terecht bij Hans de Wit van HOUVAST 020. Hij heeft dertig jaar ervaring met het doen van kleine aanpassingen en klussen in dienst van welzijnsinstellingen en kan in overleg met u en/of met degenen die u helpen, zorgen dat u net die steun in de rug krijgt waar u behoefte aan heeft.